Öğretmen Eğitimleri

Nitelikli eğitimin temelinde öğretmenlerimiz vardır. Bu bilinçle hareket ediyor, eğitim sistemimizin odağına öğretmenlerimizi yerleştiriyoruz. Günümüz şartlarına uygun olarak öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmelerini, mesleki bilgi ve donanımlarını günümüz şartlarına göre sürekli geliştirmelerini destekliyoruz. Bu nedenle oluşturduğumuz Sürekli Eğitim programımızla, kurum içi eğitim ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile öğretmenlerimizin mesleki, kişisel ve güncel konularda eğitim almalarını sağlıyoruz.

Sosyal Medya